top of page
Mom Reading a Book to her Daughter

Tahfiz Al-Hiffz Bil Fahmi

Program ini sesusai untuk kanak-kanak berusia 6-12 tahun dalam 2 kategori umur iaitu 6-8 tahun dan 9-12 tahun. Ia memperkenalkan sistem hafalan al-Quran beserta kefahaman melalui cerita-cerita dan pengajaran yang terkandung di dalamnya. Teknik dan kaedah hafalan yang digunakan dinamakan kaedah Sistematik Al-Huffaz. Program ini ditawarkan di cawangan Hougang.

Matlamat Program

Dalam tempoh 2 tahun, para peserta dijadualkan tamat menghafal keseluruhan Juz Amma (Juz 30) beserta kefahaman.

Peringkat Umur

  • 6-8 tahun

  • 9-12 tahun.

Tempoh Pengajian

  • Kelas adalah seminggu sekali selama 2 jam untuk setiap pertemuan.

Yuran

  • Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $20.00 dan dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $54.00 sebulan.

  • Yuran tidak termasuk buku dan nota tambahan.

Lihat juga:

bottom of page