Peringkat Rendah

Program peringkat rendah di Cordova pula merangkumi 6 peringkat sesuai untuk kanak-kanak berumur 8 hingga 13 tahun. Program ini bertujuan menyediakan pendidikan asas agama Islam kepada kanak-kanak. Pelajar-pelajar diajar dengan pelajaran lanjutan daripada program prasekolah.