top of page
HO4A2066.jpg

Peringkat Menengah dan Remaja

Program menengah dan remaja di Cordova adalah program berstruktur untuk pelajar berusia antara 13-16 tahun. Program ini sesuai untuk mereka yang telah tamat pengajian agama yang asas atau program Kelas Bimbingan Kanak-kanak di Cordova. Setelah tamat program ini, pelajar boleh meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi.

bottom of page