Kelas Bimbingan Remaja (KBR)

Program ini ditawarkan untuk para remaja yang belum pernah mengikuti pembelajaran agama secara bersturktur/ formal. Program ini disusun mengikut modul supaya para remaja mudah untuk mengikutinya.

Matlamat Program

 • Memahami, menghayati serta mengamalkan ilmu-ilmu teras agama Islam dengan sempurna

 • Menjadi insan yang berakhlak mulia, progresif dan berketrampilan agar dapat menyumbang kepada agama, bangsa dan negara

 • Mendapat gambaran Islam yang lebih luas.

Peringkat Umur

 • Remaja berusia 13 tahun ke atas

Tempoh Pengajian

 • 4 tahun

 • Seminggu sekali

 • 1 jam 30 minit setiap sesi

Matapelajaran

 • Aqidah & Thoharah

 • Puasa & Solat

 • Zakat & Solat Lanjutan

 • Akhlak & Sirah

Jalur Pengajian

Pelajar yang tamat program ini berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat pra-diploma secara separuh masa.

Yuran

 • Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $12.00 dan dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $50.00 sebulan.

 • Yuran tidak termasuk buku dan nota tambahan. 

Langgani kami

 Syarikat Kerabat : 

al-zuhri logo2.jpg
LOGO ANDALUS.png
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

Hakcipta - © Pusat Pendidikan Cordova Singapore 2020

Cordova Logo.png

Pusat Pendidikan Cordova