top of page
WhatsApp%20Image%202020-08-30%20at%2009.

Kelas Bimbingan Menengah (KBM)

KBM disusun untuk para pelajar yang telah melalui pengajian KBK dan dapat meneruskan pengajian di peringkat tinggi. Menyediakan pengetahuan agama Islam yang lebih mendalam samada pelajaran yang telah dipelajari atau pelajaran baru yang akan mereka didedahkan.

Matlamat Program

 • Mendalami ilmu-ilmu asas Pendidikan Islam

 • Menyingkap permasalahan fiqh dari sudut ibadat, mu’amalat dan lain-lain

 • Mempelajari dan bertutur Bahasa Arab yang mudah

 • Mendapat pendedahan pelajaran-pelajaran baru

 • Mendapat gambaran Islam yang lebih luas.

 • Remaja berusia 13 tahun ke atas

Peringkat Umur

Tempoh Pengajian

 • 4 tahun

 • Seminggu sekali

 • 2 jam 45 minit setiap sesi

Matapelajaran

 • Fiqh

 • Aqidah

 • Sejarah Islam

 • Akhlak

 • Tajwid

 • Al-Quran

 • Bahasa Arab

E-Pendidikan

Andalus menyediakan wadah e-pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan era teknologi.

 

Ia membolehkan pelajar membaca teks dan membuat tugasan e-pendidikan di mana-mana pada masa yang sesuai. Ibu bapa juga dapat melakukan aktiviti ini bersama.

Jalur Pengajian

Selepas pelajar menamatkan program KBM 1 - 4, mereka boleh meneruskan pengajian secara separuh masa di peringkat Diploma Pengajian Islam kelolaan Cordova.

Yuran

 • Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $20.00 dan dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $66.40 sebulan.

 • Yuran tidak termasuk buku dan nota tambahan. 

bottom of page