top of page
WhatsApp Image 2020-09-09 at 17.17.36-.j

Pra Diploma Pengajian Islam

Pra-Diploma Pengajian Islam (PPI) adalah pengajian Islam separuh masa bagi peringkat asas yang merangkumi pelbagai disiplin ilmu-ilmu teras Agama. PPI menawarkan sistem pengajian yang menekankan aspek aplikasi dan kefahaman berdasarkan keadaan dan kehidupan semasa.

Matlamat Program

PPI bertujuan membuka ruang kepada mereka yang tidak berkesempatan atau berpeluang untuk mendapatkan pendidikan asas agama secara formal untuk memperkukuhkan pengetahuan mereka dalam bidang tersebut serta melanjutkan pengajian Islam ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan ini mereka berpeluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan semasa.

Syarat Kemasukan

 • Program ini dibuka kepada semua yang berusia 17 tahun ke atas.

 • Peserta tidak perlu mempunyai latarbelakang pendidikan agama peringkat tinggi yang formal untuk menyertai program ini.

 • Peserta hanya perlu mempunyai asas latarbelakang pengetahuan agama sekurang-kurangnya tahap darjah 6 madrasah masjid (separuh masa).

 • Bagi mereka yang belum mempunyai asas pengajian Islam disarankan untuk menduduki program Kelas Bimbingan Dewasa - KBD

Musim Pengajian

Program akan diadakan secara bermodul selama 2 tahun. Setiap modul mengambil masa selama 12 minggu. Pembelajaran berlangsung seminggu sekali dalam masa 2 jam 45 minit.

Semester 1

Penggal 1 : Jan - Mac (13 Minggu)
 • Minggu Pengajian : 12 minggu

 • Modul 1 : 6 minggu

 • Modul 2 : 6 minggu

 • Cuti : 1 minggu

Penggal 2 : Apr -Jun (13 Minggu)
 • Minggu Pengajian : 12 minggu

 • Modul 1 : 6 minggu

 • Modul 2 : 6 minggu

 • Cuti : 1 minggu

Semester 2

Penggal 3 : Jul - Sep (13 Minggu)
 • Minggu Pengajian : 12 minggu

 • Modul 1 : 6 minggu

 • Modul 2 : 6 minggu

 • Cuti : 1 minggu

Penggal 4 : Okt - Dis (13 Minggu)
 • Minggu Pengajian : 12 minggu

 • Modul 1 : 6 minggu

 • Modul 2 : 6 minggu

 • Cuti : 1 minggu

 • Musim pengajian di atas hanya untuk penggal yang tidak bertembung dengan bulan Ramadhan. Pengajian pada bulan Ramadhan akan digantikan dengan Kuliah PPI.

 • Jadual pengajian setiap cawangan juga berbeza. Jadual pengajian untuk setiap cawangan boleh didapatkan di ruangan kalendar.

Silibus Pengajian

 • Tasawwur Islam

 • Tafsir

 • Hadith

 • Aqidah

 • Fiqh

 • Sejarah Tamadun Islam

 • Akhlak

Buku Rujukan

Buku yang akan digunakan bagi program ini ialah Buku Teks KBM 1 hingga 4 dan beberapa buku yang disarankan sebagai bacaan tambahan untuk peserta. Buku boleh didapatkan di shop.darulandalus.com

Penilaian dan Sijil

Sistem Penilaian

Tiada peperiksaan sepanjang pengajian. Peserta akan dinilai berdasarkan kehadiran serta penyertaan di dalam kelas dan Kuliah PPI. 

Penganugerahan Sijil

Peserta akan dianugerahkan sijil penyertaan jika berjaya memenuhi syarat-syarat berikut: 

 1. Menamatkan 16 modul dalam jangkamasa tidak lebih dari 3 tahun.

 2. Memenuhi 80% kadar kehadiran bagi setiap modul.

 3. Mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah. 

 4. Pengesahan dari Jabatan Akademik. 

 5. Telah melunaskan yuran.

Yuran

 • Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $62.00 dan dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $84.70 sebulan.

 • Yuran tidak termasuk buku dan nota tambahan.

bottom of page