Screenshot 2020-06-14 at 7.38.19 AM.png

Program Online - Virtual

Dengan kemudahan teknologi, pengajian agama kini dapat dijalankan secara online. Andalus menyediakan program-program melalui wadah virtual/online sesuai dengan perkembangan semasa. Ia memberi peluang kepada masyarakat untuk mendalami ilmu agama tidak kira masa dan tempat.

Langgani kami

 Syarikat Kerabat : 

al-zuhri logo2.jpg
LOGO ANDALUS.png
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Hakcipta - © Pusat Pendidikan Cordova Singapore 2020

Cordova Logo.png

Pusat Pendidikan Cordova