top of page
68658132_3457010127657706_71995884463215

Kelas Bimbingan Kanak-kanak (KBK)

KBK menyediakan pengetahuan Islam kepada kanak-kanak yang sudah bersekolah di peringkat rendah. KBK adalah lanjutan dari KBPS. Kurikulum KBK adalah berdasarkan kurikulum MUIS.

Matlamat Program

 • Memahami, menghayati serta mengamalkan ilmu-ilmu teras agama Islam dengan sempurna

 • Berfikiran logis, analitis, kreatif dan inovatif berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah

 • Menulis dan membaca Jawi

 • Membaca Al-Quran dengan bertajwid

 • Menulis dan bertutur Bahasa Arab yang mudah

Peringkat Umur

 • Kanak-kanak berusia 7-12 tahun

Tempoh Pengajian

 • 6 tahun

 • Seminggu sekali

 • 2 jam minit setiap sesi

Matapelajaran

 • Diyanah (Fiqh & Tauhid)

 • Sirah (Sirah & Akhlak)

 • Lughah (Bahasa Arab & Jawi)

 • Iqra’ & Surah

 • Solat

E-Pendidikan

Andalus menyediakan wadah e-pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan era teknologi.

 

Ia membolehkan pelajar membaca teks dan membuat tugasan e-pendidikan di mana-mana pada masa yang sesuai. Ibu bapa juga dapat melakukan aktiviti ini bersama.

Yuran

 • Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $20.00 dan dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $51 sebulan.

 • Yuran tidak termasuk buku dan nota tambahan. 

bottom of page